1. track1.jpg
  2. track2.jpg
  3. track3.jpg
  4. track4.jpg

Φουλάγκρο ΙΚΕ- Εμπόριο Γεωργικών Μηχανημάτων Λάρισα Θεσσαλία - Ανταλλακτικά Βαμβακοσυλλεκτικών Μηχανών - Φουλούλης Κώστας

Η νεοσύστατη εταιρεία Foulagro IKE δραστηριοποιείται στο χώρο των ανταλλακτικών βαμβακοσυλλεκτικών μηχανών CASE και JOHN DEERE, ως επίσης και τρακτέρ CASE INTERNATIONAL και των αναλώσιμων πάσης φύσεως γεωργικών μηχανημάτων...